Mobi
+
vecka [²vEk:a] subst.
(vecka, veckan, veckor, vecko|lönen)
period av sju dagar (från måndag till söndag); arbetsdagar (i motsats till lördag-söndag)
javë
Exempel
  • nästa veckajavën e ardhshme, javën tjetër
  • en gång i veckannjë herë në javë
  • under veckanbrenda javës, gjatë javës
Sammansättningar
  • arbetsveckajavë pune
  • femdagarsveckajavë pune pesëditëshe
  • vecko|lön vecko|lönenpagë javore
Extra
arbets|vecka [²Ar:be:tsvek:a] subst.
(arbets|vecka, arbetsveckan, arbetsveckor)
del av veckan när man arbetar
javë e punës
Exempel
  • 40 timmars arbetsveckajava e punës 40 orëshe
femdagars|vecka [²fEm:da:gar+svek:a] subst.
(femdagars|vecka, femdagarsveckan, femdagarsveckor)
vecka med 5 arbetsdagar
javë pune pesë ditëshe
veckar [²vEk:ar] verb
(veckar, veckade, veckat, vecka)
förse med veck
<A veckar x; x veckar sig>
palos
(bëj pala-pala, i bëj rrudha)
Exempel
  • en veckad kjolnjë fund me pala
ånger|vecka [²Å@:ervek:a] subst.
(ånger|vecka, ångerveckan)
den vecka efter ett köp då köparen har rätt att låta köpet gå tillbaka
javë e pendimit
(java e pendimit për mallin e blerë dhe e drejta e kthimit të mallit etj. Lidhet vetëm me shitje "të çastit"; shitësi është i detyruar ta pajisë blerësin me një formular mbi anulimin e një malli të blerë ("me formularin e pendesës"), në të cilin përcaktohen të drejtat e blerësit dhe procedura që duhet ndjekur nëse ai/ajo nuk dëshiron ta mbajë një artikull shih "shitje në shtëpi"))