Mobi
+
vas [va:s] subst.
(vas, vasen, vaser)
kärl att sätta snittblommor i
saksi
(vazo lulesh)
Extra
alabaster [alabAs:ter] subst.
(alabaster, alabastern)
genomskinlig gips som liknar marmor
alabastër
Sammansättningar
  • alabaster|vasvazo alabastri