Mobi
+
vapen [vA:pen] subst.
(vapen, vapnet, vapen, vapnen, vapen|innehavet)
redskap för att skada el. döda (vid anfall el. försvar)
armë ("edhe fig.")
Exempel
 • vapen och ammunitionarmë dhe municion
 • ett politiskt vapennjë armë politike
Sammansättningar
 • skjutvapenarmë zjarri
 • kärnvapenarmë bërthamore
 • vapen|innehav vapen|innehavetpasuri armësh, zotërim armësh
vapen [vA:pen] subst.
(vapen, vapnet, vapen, vapnen)
försvarsgren
Användning: i sms
disiplinë ushtarake
(degë ushtarake)
Sammansättningar
 • flygvapenaviacion ushtarak, flotë ajrore
vapen [vA:pen] subst.
(vapen, vapnet, vapen, vapnen)
tecken (på sköld) för en släkt, stad, stat e dyl
stemë
(emblemë)
Sammansättningar
 • stadsvapenstemë (emblemë) e qytetit
 • riksvapenstemë kombëtare
arsenal [ar+senA:l] subst.
(arsenal, arsenalen, arsenaler)
förråd, lager
arsenal
(depo armësh, magazinë)
Exempel
 • momsen tillhör arsenalen av samhällspolitiska åtgärdertaksa e mbivlerës lidhet me tërësinë e masave social-politike
Sammansättningar
 • vapenarsenalarsenal armësh
atom|vapen [²atÅ:mva:pen] subst.
(atom|vapen, atomvapnet, atomvapen, atomvapnen)
kärnvapen
armë atomike
(armë bërthamore)
automat [a+otomA:t] subst.
(automat, automaten, automater, automat|svarven)
apparat som fungerar utan mänsklig hjälp när den startats
automat
(makinë apo aparat që punon në mënyrë automatike)
Sammansättningar
 • kaffeautomatautomat për kafe
 • spelautomatautomat argëtimi
 • automat|svarv automat|svarventorno automatike
 • automat|vapenarmë automatike, automatik
eld [el:d] subst.
(eld, elden, eldar)
skottlossning
qitje me armë
(zjarr)
Exempel
 • ge eldhap zjarr! qëllo!
 • eld upphör!zjarr pusho!
Sammansättningar
 • eld|stridshkëmbim zjarri
 • eld|vapenarmë zjarri
flyg|vapen [²flY:gva:pen] subst.
(flyg|vapen, flygvapnet)
ett lands luftstridskrafter
forca ajrore
(aviacion ushtarak i një shteti)
gren [gre:n] subst.
(gren, grenen, grenar)
förgrening, avdelning
degë
(lëmë, fushë)
Exempel
 • andra grenar av verksamhetendegë të tjera të veprimtarisë
Sammansättningar
 • vapengrendegë ushtarake
 • vetenskapsgrendegë shkencore
 • idrottsgrendegë sporti
kärn- [²cÄ:r+n-] förled
(kärn-, kärn|kraften)
atom(kärn)-
bërthamor, -e
(atomik, -e, nuklear, -e)
Sammansättningar
 • kärn|vapenarmë bërthamore
 • kärn|kraft kärn|kraftenenergji nukleare (bërthamore)
 • kärn|avfallmbeturina nukleare (bërthamore)
 • kärn|kraftverkcentral bërthamor (atomik)
 • kärn|reaktorreaktor bërthamor (atomik)
makt [mak:t] subst.
(makt, makten, makter, makt|löst, makt|koncentrationen, makthavaren, makt|kampen)
förmåga och kraft att styra, herravälde
forcë
(fuqi, pushtet)
Exempel
 • med all maktme gjithë fuqinë, me tërë forcën, me të gjitha forcat
 • vanans maktforcë e zakonit
 • komma till maktenvij në pushtet
 • sitta vid maktenmbaj pushtetin
Sammansättningar
 • vapenmaktforcë e armëve, forcë e armatosur
 • makt|lös makt|löstpa pushtet, pafuqish/ëm (i), -me (e), dobët (i,e)
 • makt|balansekuilibër forcash
 • kungamaktpushtet mbretëror
 • statsmaktpushtet shtetëror
 • makt|koncentration makt|koncentrationenpërqendrim i pushtetit
 • makthavare makthavarenpushtetarë, pushtetmbajtës
 • makt|kamp makt|kampenluftë për pushtet
 • makt|övertagandemarrje pushteti
riks|vapen [²rIk:sva:pen] subst.
(riks|vapen, riksvapnet, riksvapen, riksvapnen)
statens heraldiska symbol
stemë shtetërore
robot [rÅb:åt:] subst.
(robot, roboten, robotar)
fjärrstyrt vapen
raketë e telekomanduar
Sammansättningar
 • luftvärnsrobotraketë tokë-ajër
 • robotvapenraketë e telekomanduar
vapen|broder [²vA:penbro:der] subst.
(vapen|broder, vapenbrodern, vapenbröder)
kamrat (i krig)
bashkëluftëtar
(shok armësh)
vapen|dragare [²vA:pendra:gare] subst.
(vapen|dragare, vapendragaren, vapendragare, vapendragarna)
stark anhängare
mbrojtës
(përkrahës, pasues, ithtar)
vapenför [²vA:penfö:r] adj.
(vapenför, vapenfört, vapenföra)
som kan bära vapen, duglig till krigstjänst
(i,e) aftë për ushtri
((i,e) aftë për luftë)
vapen|licens [²vA:penlisen:s] subst.
(vapen|licens, vapenlicensen, vapenlicenser)
skriftligt bevis på att man har tillstånd att inneha vapen
leje për armëmbajtje
vapen|vila [²vA:penvi:la] subst.
(vapen|vila, vapenvilan, vapenvilor)
överenskommet krigsuppehåll
armëpushim
(pezullim i luftimeve, ndërprerje e luftimeve)
vapen|vägrare [²vA:penvä:grare] subst.
(vapen|vägrare, vapenvägraren, vapenvägrare, vapenvägrarna)
person som vägrar att bära vapen (i samband med värnpliktstjänstgöringen)
kundërshtar i shërbimit ushtarak të detyrueshëm
(person që refuzon të kryejë ushtrinë për shkak të bindjeve të tij personale)