Mobi
+
spak [spa:k] subst.
(spak, spaken, spakar)
stång som man reglerar en maskin med
levë
(lloz)
Sammansättningar
  • växelspakleva e marsheve të shpejtësisë së veturës
växel [vEk:sel] subst.
(växel, växeln, växlar, växel|spaken)
anordning som reglerar hjulens varvtal i förhållande till motorns
kuti e shpejtësisë
(kuti e shpejtësisë së marshit)
Exempel
  • lägga in tvåans växellëshoj marshin e dytë
Sammansättningar
  • bilväxelndërues i shpejtësisë, mekanizëm i ndërrimit të shpejtësisë
  • växel|spak växel|spakenlevë e shpejtësisë
Extra