Mobi
+
växel [vEk:sel] subst.
(växel, växeln, växlar)
ställe där något kopplas om
pikëlidhje
Sammansättningar
  • telefonväxelcentral telefonik
  • järnvägsväxelpikë e ndërrimit të binarëve të linjës hekurudhore
växel [vEk:sel] subst.
(växel, växeln, växlar, växel|spaken)
anordning som reglerar hjulens varvtal i förhållande till motorns
kuti e shpejtësisë
(kuti e shpejtësisë së marshit)
Exempel
  • lägga in tvåans växellëshoj marshin e dytë
Sammansättningar
  • bilväxelndërues i shpejtësisë, mekanizëm i ndërrimit të shpejtësisë
  • växel|spak växel|spakenlevë e shpejtësisë
Extra
växel [vEk:sel] subst.
(växel, växeln, växlar)
pengar i mindre valörer, växelpengar
Användning: massord
para të thyera
(para të holla)
Exempel
  • har du nån växel?a ke para të holla?
  • växel på en hundralappthyerje e një kartmonedhe 100 koronëshe, njëqindëshe e shkoqur
växel [vEk:sel] subst.
(växel, växeln, växlar)
ett slags skuldförbindelse
kambial
(letërvlerë këmbimi)
Exempel
  • lösa in en växelshlyej një kambial
spak [spa:k] subst.
(spak, spaken, spakar)
stång som man reglerar en maskin med
levë
(lloz)
Sammansättningar
  • växelspakleva e marsheve të shpejtësisë së veturës
telefon|växel [²telefÅ:nvek:sel] subst.
(telefon|växel, telefonväxeln, telefonväxlar)
anläggning som kopplar inkommande samtal till olika anknytningar
central telefonik ("në ndërmarrje a në ente shtetërore e të tilla si këto")
växel|kurs [²vEk:selkur+s:] subst.
(växel|kurs, växelkursen, växelkurser)
förhållande mellan två valutor
kursi i këmbimit
(kundërvlerë monetare)
växel|låda [²vEk:selå:da] subst.
(växel|låda, växellådan, växellådor)
maskineri som styr växlingen av en bil
kuti e shpejtësisë
(kuti e shpejtësire të automjetit)
Extra
växel|ström [²vEk:selström:] subst.
(växel|ström, växelströmmen)
elektrisk ström vars riktning och styrka skiftar regelbundet
rrymë e alternuar
växel|verkan [²vEk:selvär:kan] subst.
(växel|verkan)
ömsesidig påverkan
veprim reciprok
(ndikim reciprok)