Mobi
+
andrahands|värde [²An:drahan:dsvä:r+de] subst.
(andrahands|värde, andrahandsvärdet, andrahandsvärden)
en varas värde när man säljer den begagnad
vlerë e dytë
Exempel
 • xxxx har ett bra andrahandsvärdexxxx-ja ka një vlerë të dytë pozitive
bruks|värde [²brU:ksvä:r+de] subst.
(bruks|värde, bruksvärdet, bruksvärden, bruksvärdena)
en varas användbarhet och nytta för en viss användare
vlerë përdorimi
(vlera dhe dobia e një malli për një konsumator të veçantë)
förvalt värde [²fÖ:rva:lt ²vÄ:r+de] subst.
(förvalt värde, det, förvalda, värdet, förvalda, värden)
värde som datorn använder om användaren inte väljer annat värde
vlerë e paracaktuar
(vlerë që përdor kompjuteri, nëse përdoruesi i kompjutert nuk zgjedh vlerë tjetër)
gräns|värde [²grEn:svä:r+de] subst.
(gräns|värde, gränsvärdet, gränsvärden, gränsvärdena)
visst värde som ej får över- eller underskridas
kufiri maksimal ("kryes. për përqendrimin e elementeve kimikë")
människa [²mEn:i$a] subst.
(människa, människan, människor, människo|kroppen, människo|livet, människo|värdet)
individ av släktet Homo sapiens; man el. kvinna el. barn
Variantform: mänska
njeri
(qenie njerëzore)
Exempel
 • den moderna människans situationgjendja e njeriut bashkëkohor
 • äldre människornjerëz të moshuar
Sammansättningar
 • medmänniskanjeri
 • människo|kropp människo|kroppentrup i njeriut
 • människo|liv människo|livetjetë e njeriut
 • människo|värde människo|värdetdinjitet njerëzor
oktan|värde [²åktA:nvä:r+de] subst.
(oktan|värde, oktanvärdet, oktanvärden, oktanvärdena)
mått på kvalitén hos ett motorbränsle
vlera në oktan
(njësi matëse për cilësinë e lëndës djegëse)
taxerings|värde [²taksE:ri@svä:r+de] subst.
(taxerings|värde, taxeringsvärdet, taxeringsvärden, taxeringsvärdena)
det värde som en fastighet är värderad till och som ligger till grund för beskattning
vlerë e kapshme
(vlera e një pasurie private që përcaktohet si e tillë, për qëllime taksimi)
värde [²vÄ:r+de] subst.
(värde, värdet, värden, värdena, värde|papperet)
(uppskattat) pris (hos något)
vlerë
(çmim)
Exempel
 • böcker till ett värde av tusen kronorlibra me vlerë prej 1000 koronash
 • värdet av (el. på) aktiernavlerë e aksioneve (letrave me vlerë)
Sammansättningar
 • försäljningsvärdevlerë e shitjes, çmim i shitjes
 • värde|papper värde|papperetletra me vlerë
värde [²vÄ:r+de] subst.
(värde, värdet, värden, värdena)
betydelse, vikt
rëndësi
(vlerë, meritë)
Exempel
 • han är väl medveten om sitt värdeai është i vetëdijshëm për vlerën e vet
Uttryck
 • sätta värde på ("uppskatta")vlerësoj, çmoj
Sammansättningar
 • människovärdedinjitet njerëzor, vlerë njerëzore
värde [²vÄ:r+de] subst.
(värde, värdet, värden, värdena)
tal (som anger storleken på en variabel), siffra
vlerë
(çmim, vleftë)
Sammansättningar
 • gränsvärdeçmimi kufi
 • medelvärdevlerë mesatare