Mobi
+
affektions|värde [²afek$O:nsvä:r+de] subst.
(affektions|värde, affektionsvärden, affektionsvärdena)
värde (hos ett föremål) som grundas på personliga minnen snarare än på pengar el. konstnärlig kvalitet
vlerë emocionale
((sentimentale))
andrahands|värde [²An:drahan:dsvä:r+de] subst.
(andrahands|värde, andrahandsvärdet, andrahandsvärden)
en varas värde när man säljer den begagnad
vlerë e dytë
Exempel
 • xxxx har ett bra andrahandsvärdexxxx-ja ka një vlerë të dytë pozitive
bruks|värde [²brU:ksvä:r+de] subst.
(bruks|värde, bruksvärdet, bruksvärden, bruksvärdena)
en varas användbarhet och nytta för en viss användare
vlerë përdorimi
(vlera dhe dobia e një malli për një konsumator të veçantë)
förvalt värde [²fÖ:rva:lt ²vÄ:r+de] subst.
(förvalt värde, det, förvalda, värdet, förvalda, värden)
värde som datorn använder om användaren inte väljer annat värde
vlerë e paracaktuar
(vlerë që përdor kompjuteri, nëse përdoruesi i kompjutert nuk zgjedh vlerë tjetër)
gräns|värde [²grEn:svä:r+de] subst.
(gräns|värde, gränsvärdet, gränsvärden, gränsvärdena)
visst värde som ej får över- eller underskridas
kufiri maksimal ("kryes. për përqendrimin e elementeve kimikë")
hyres|värd [²hY:resvä:r+d] subst.
(hyres|värd, hyresvärden, hyresvärdar)
person el. företag som hyr ut lägenheter
qiradhënës
oktan|värde [²åktA:nvä:r+de] subst.
(oktan|värde, oktanvärdet, oktanvärden, oktanvärdena)
mått på kvalitén hos ett motorbränsle
vlera në oktan
(njësi matëse për cilësinë e lëndës djegëse)
värd [vä:r+d] subst.
(värd, värden, värdar)
person som hyr ut bostad
qiradhënës
(person që jep hua apartamente)
Sammansättningar
 • hyresvärdpronar apartamentesh
värd [vä:r+d] subst.
(värd, värden, värdar, värd|folket)
manlig person som har gäster
zot shtëpie
(bujtinar, hanxhi)
Sammansättningar
 • värd|folk värd|folketzoti dhe zonja e shtëpisë
värde [²vÄ:r+de] subst.
(värde, värdet, värden, värdena, värde|papperet)
(uppskattat) pris (hos något)
vlerë
(çmim)
Exempel
 • böcker till ett värde av tusen kronorlibra me vlerë prej 1000 koronash
 • värdet av (el. på) aktiernavlerë e aksioneve (letrave me vlerë)
Sammansättningar
 • försäljningsvärdevlerë e shitjes, çmim i shitjes
 • värde|papper värde|papperetletra me vlerë
värde [²vÄ:r+de] subst.
(värde, värdet, värden, värdena)
betydelse, vikt
rëndësi
(vlerë, meritë)
Exempel
 • han är väl medveten om sitt värdeai është i vetëdijshëm për vlerën e vet
Uttryck
 • sätta värde på ("uppskatta")vlerësoj, çmoj
Sammansättningar
 • människovärdedinjitet njerëzor, vlerë njerëzore
värde [²vÄ:r+de] subst.
(värde, värdet, värden, värdena)
tal (som anger storleken på en variabel), siffra
vlerë
(çmim, vleftë)
Sammansättningar
 • gränsvärdeçmimi kufi
 • medelvärdevlerë mesatare