Mobi
+
värd [vä:r+d] adj.
(värd, värt, värda)
som har ett visst värde, med ett värde av
vlefsh/ëm (i), -me (e)
(çmuesh/ëm (i), -me (e))
Exempel
 • tavlan är värd en miljontabloja vlen një milion
värd [vä:r+d] adj.
(värd, värt, värda)
förtjänt av, värdig
denjë (i,e)
(vlefsh/ëm (i), -me (e))
Exempel
 • han är värd all aktningai meriton gjithë respektin
 • är det värt besväret?a ia vlen të shqetësohesh? a ia vlen gjithë ky shqetësim?
Uttryck
 • det är inte värt att störa henne ("det är klokast att inte störa henne")nuk ia vlen ta shqetësojmë atë
värd [vä:r+d] subst.
(värd, värden, värdar)
person som hyr ut bostad
qiradhënës
(person që jep hua apartamente)
Sammansättningar
 • hyresvärdpronar apartamentesh
värd [vä:r+d] subst.
(värd, värden, värdar, värd|folket)
manlig person som har gäster
zot shtëpie
(bujtinar, hanxhi)
Sammansättningar
 • värd|folk värd|folketzoti dhe zonja e shtëpisë
aktning [²Ak:tni@] subst.
(aktning, aktningen)
respekt
nderim
(respekt)
Sammansättningar
 • aktnings|värd(i,e) denjë për t'u respektuar, nderuar (i,e)
anmärknings|värd [²An:märkni@svä:r+d] adj.
(anmärknings|värd, anmärkningsvärt, anmärkningsvärda)
värd att uppmärksamma; påfallande
rëndësish/ëm (i), -me (e)
(për t'u shënuar, për t'u vënë në dukje)
avund [²A:vun:d] subst.
(avund, avunden)
missunnsamhet
zili
(lakmi, smirë)
Exempel
 • se med avund påshikoj (diçka) me smirë
 • väcka avundnxis (ngjall) smirën (tek dikush)
Sammansättningar
 • avunds|värdpër t'u patur zili, dëshiruesh/ëm (i), -me (e), lakmuesh/ëm (i), -me (e)
behjärtans|värd [²bejÄr+t:ansvä:r+d] adj.
(behjärtans|värd, behjärtansvärt, behjärtansvärda)
värd hjälp el. medlidande
merituar (i,e)
beklagans|värd [²beklA:gansvä:r+d] adj.
(beklagans|värd, beklagansvärt, beklagansvärda)
som förtjänar att beklagas
që është për të ardhur keq
(për t'u dhimbsur, që meriton të mëshirohet)
beundran [beUn:dran] subst.
(beundran)
hög grad av gillande och aktning
admirim
(mahnitje)
Sammansättningar
 • beundrans|värdadmiruesh/ëm (i), -me (e), shkëlqyer (i,e)
eftersträvar [²Ef:ter+strä:var] verb
(eftersträvar, eftersträvade, eftersträvat, eftersträva)
sträva (efter) att nå, eftertrakta
<A eftersträvar x>
Användning: även lös sms
synoj
(aspiroj, përpiqem të arrij diçka)
Sammansättningar
 • eftersträvansvärdqë ia vlen të synosh për
fruktans|värd [²frUk:tansvä:r+d] adj.
(fruktans|värd, fruktansvärt, fruktansvärda)
förskräcklig
tmerrsh/ëm (i), -me (e) ("edhe si shprehje e përgjithshme me kuptim p përforcues")
(lemeritsh/ëm (i), -me (e))
Exempel
 • en fruktansvärd olyckanjë aksident i tmerrshëm
 • fruktansvärt stora kravkërkesa tmerrësisht të mëdha
förvånar [förvÅ:nar] verb
(förvånar, förvånade, förvånat, förvåna)
göra häpen, överraska
<A/x förvånar B>
befasoj
(habis)
Exempel
 • det skulle inte förvåna mig om tävlingen blev inställdnuk do të habitesha, nëse gara do të ndërpritej
Sammansättningar
 • förvånansvärdçuditërisht, për çudi, për t'u habitur
hyres|värd [²hY:resvä:r+d] subst.
(hyres|värd, hyresvärden, hyresvärdar)
person el. företag som hyr ut lägenheter
qiradhënës
klander [klAn:der] subst.
(klander, klandret)
kritik
fajësim
(kritikë, qortim)
Sammansättningar
 • klander|värdqë meriton kritikë, qortuesh/ëm (i), -me (e), dënuesh/ëm (i), -me (e)
minne [²mIn:e] subst.
(minne, minnet, minnen, minnena, minnes|märket)
hågkomst, erinring
kujtim ("edhe konkretisht "suvenir, dhuratë e vogël"")
(përkujtesë)
Exempel
 • minnen från barndomenkujtim nga fëmijëria
 • en utställning till minne av August Strindbergnjë ekspozitë në kujtim të August Strindbergut
Sammansättningar
 • 300-årsminne300 vjetori
 • minnes|märke minnes|märketpërmendore, monument
 • minnes|bildrikujtim, kujtesë
 • minnes|värdqë ia vlen të mbahet mend, paharruesh/ëm (i), -me (e)
nämn|värd [²nEm:nvä:r+d] adj.
(nämn|värd, nämnvärt, nämnvärda)
värd att tala om
Användning: mest med negation
vlefsh/ëm (i), -me (e)
(të përmendet, që ia vlen të zihet në gojë)
Exempel
 • ingen nämnvärd förbättringasnjë përmirësim që ia vlen të përmendet
pris|värd [²prI:svä:r+d] adj.
(pris|värd, prisvärt, prisvärda)
värd sitt pris
vlefsh/ëm (i), -me (e) për çmimin e vet
pris|värd [²prI:svä:r+d] adj.
(pris|värd, prisvärt, prisvärda)
berömvärd
lavdëruesh/ëm (i), -me (e)
se|värd [²sE:vä:r+d] adj.
(se|värd, sevärt, sevärda)
värd att se, intressant
interesant, -e
(që ia vlen të shihet, jashtëzakonsh/ëm (i), -me (e))
Exempel
 • en sevärd utställningnjë ekspozitë interesante, një ekspozitë që ia vlen të shihet (vizitohet)
tänk|värd [²tE@:kvä:r+d] adj.
(tänk|värd, tänkvärt, tänkvärda)
som man bör tänka på el. minnas
(i,e) denjë për t'u menduar
(që ia vlen të kujtoht)
Exempel
 • tänkvärda ordfjalë që e meritojnë të kujtohen
värd|folk [²vÄ:r+dfål:k] subst.
(värd|folk, värdfolket)
värd och värdinna
zoti dhe zonja e shtëpisë
(mikpritësit)
åtrå|värd [²Å:trå:vä:r+d] adj.
(åtrå|värd, åtråvärt, åtråvärda)
som många vill ha, eftertraktad
dëshiruar (i,e)
(dëshiruesh/ëm (i), -me (e), shumëkërkuar (i,e))
Exempel
 • det åtråvärda olympiska mästerskapetgarat e dëshiruara olimpike
ömkans|värd [²Öm:kansvä:r+d] adj.
(ömkans|värd, ömkansvärt, ömkansvärda)
som förtjänar ömkan
mjerë (i,e)
(gjorë (i,e), fatkeq, -e, që është për të ardhur keq)