Mobi
+
arbets|marknad [²Ar:be:tsmar:knad] subst.
(arbets|marknad, arbetsmarknaden, arbetsmarknader, arbetsmarknads|ministern, arbetsmarknads|politiken, arbetsmarknads|utbildningen)
(område för) utbud och efterfrågan på arbetskraft
tregu i punës
Exempel
 • arbetsmarknadens parterpalë në tregun e punës
 • på arbetsmarknadennë tregun e punës
Sammansättningar
 • arbetsmarknads|minister arbetsmarknads|ministernministër i punës
 • arbetsmarknads|politik arbetsmarknads|politikenpolitikë e tregut të punës
 • arbetsmarknads|utbildning arbetsmarknads|utbildningenkualifikim profesional
arbetsmarknads|utbildning [²Ar:be:tsmarknadsu:tbil:dni@] se AMU
hög|skola [²hÖ:gsko:la] subst.
(hög|skola, högskolan, högskole|utbildningen)
organiserad utbildning och forskning över gymnasieskolans nivå; universitet
shkolla e lartë
(universitet, fakultet)
Sammansättningar
 • skogshögskolashkolla e lartë për pylltari
 • högskole|utbildning högskole|utbildningenarsim i lartë, arsim universitar
intern [intÄ:r+n] adj.
(intern, internt, interna, intern|utbildningen)
som finns inom en organisation; inre, inhemsk
brendsh/ëm (i), -me (e)
(vendit (i,e))
Exempel
 • interna konflikterkonflikte të brendshme
Sammansättningar
 • intern|utbildning intern|utbildningenarsim brenda institucionit (sipërmarrjes etj.)
specialist [spesialIs:t] subst.
(specialist, specialisten, specialister, specialist|utbildningen)
person som är specialiserad på något, expert
specialist
(profesionalist, ekspert)
Exempel
 • en specialist på medeltidens franska litteraturnjë ekspert i letërsisë franceze të mesjetës
Sammansättningar
 • hudspecialistspecialist i sëmundjeve të lëkurës, dermatolog-u
 • specialist|utbildning specialist|utbildningenspecializim, kualifikim specialistësh
tand|läkare [²tAn:dlä:kare] subst.
(tand|läkare, tandläkaren, tandläkare, tandläkarna, tandläkar|utbildningen)
person som har till yrke att laga trasiga tänder
dentist
Sammansättningar
 • tandläkar|utbildning tandläkar|utbildningenshkollim për dentistë, arsimimi i stomatologëve
utbildning [²U:tbil:dni@] subst.
(utbildning, utbildningen, utbildningar)
undervisning, skolning
shkollim
(arsimim, kualifikim)
Exempel
 • utbildning i svenskamësim i suedishtes
Sammansättningar
 • lärarutbildningkualifikim profesional për arsimtarët
 • yrkesutbildningkualifikim profesional
vidare|utbildning [²vI:dareu:tbil:dni@] subst.
(vidare|utbildning, vidareutbildningen)
fortsatt utbildning (inom ett yrke)
arsimim plotësues
(arsimim i mëtejshëm, specializim brenda një profesioni të caktuar)
vuxen|utbildning [²vUk:senu:tbil:dni@] subst.
(vuxen|utbildning, vuxenutbildningen)
utbildning för vuxna
arsimim për të rritur
(shkollim për të rriturit)
Exempel
 • kommunal vuxenutbildning (KOMVUX)arsimim komunal për të rriturit
yrke [²Yr:ke] subst.
(yrke, yrket, yrken, yrkena, yrkes|utbildningen)
arbete som man utbildats för och får sin inkomst av
profesion
Sammansättningar
 • serviceyrkeprofesion në veprimtarinë shërbyese
 • vårdyrkeprofesion në lëmin e përkujdesit (social a shëndetësor)
 • yrkes|utbildning yrkes|utbildningenarsim profesional
 • yrkes|sjukdomsëmundje profesionale