Mobi
+
armbands|ur [²Ar:mban:dsu:r] subst.
(armbands|ur, armbandsuret, armbandsur, armbandsuren)
klocka att bära om handleden
orë dore
Extra
digital- [²digitA:l-] förled
(digital-, digital|uret)
siffer-
dixhital
(shifër)
Sammansättningar
  • digital|ur digital|uretorë dixhitale
stopp|ur [²stÅp:u:r] subst.
(stopp|ur, stoppuret, stoppur, stoppuren)
klocka för tidtagning
kronometër
(orë për të matur kohën)
stämpel|ur [²stEm:pelu:r] subst.
(stämpel|ur, stämpeluret, stämpelur, stämpeluren)
apparat för stämpling av anställdas kort vid arbetstidens början och slut
kronometër
(aparat që shënon fillimin dhe mbarimin e punës)
Extra
ur [u:r] subst.
(ur, uret, ur, uren)
klocka
orë
(sahat)
Sammansättningar
  • armbandsurorë dore
Extra