Mobi
+
skol|ungdom [²skO:lu@dom:] subst.
(skol|ungdom, skolungdomen, skolungdomar)
barn i skolåldern
nxënës
(fëmijë të moshës shkollore)
ungdom [²U@:dom:] subst.
(ungdom, ungdomen, ungdomar, ungdoms|tiden)
den tid då man är ung
rini ("edhe si em. kol. "të rinj, një masë e madhe të rinjsh"")
(koha e rinisë)
Exempel
  • dagens ungdomrinia e sotme
Sammansättningar
  • ungdoms|tid ungdoms|tidenditët e rinisë, djalëri, moshë djaloshare
ungdom [²U@:dom:] subst.
(ungdom, ungdomen)
ung människa
Användning: mest i plural
ri (i), re (e)
Exempel
  • dagens ungdomartë rinjtë e sotëm