Mobi
+
trygghet [²trYg:he:t] subst.
(trygghet, tryggheten)
det att vara trygg
siguri
(garanci, qetësi)
Sammansättningar
  • trygghetslagarlegjislacioni mbi sigurinë në punë
anställning [²An:stel:ni@] subst.
(anställning, anställningen, anställningar, anställnings|stoppet, anställnings|tiden, anställnings|tryggheten)
arbete, jobb, plats, tjänst
punësim
(punë, vend pune)
Exempel
  • ta anställning vid SJhyj në punë në Hekurudhën Suedeze, punësohem në Hekurudhën Suedeze
  • fast anställningpunë e përhershme
Sammansättningar
  • anställnings|stopp anställnings|stoppetndërprerje e punës
  • anställnings|tid anställnings|tidenstazh pune, eksperiencë e punës
  • anställnings|trygghet anställnings|trygghetensiguri punësimi
  • anställnings|bevisdëshmi punësimi
  • anställnings|intervjuintervistë punësimi, intervistë për (të siguruar) një vend pune
  • projekt|anställningpunësim në një projekt