Mobi
+
skörde|tröska [²$Ö:r+detrös:ka] subst.
(skörde|tröska, skördetröskan, skördetröskor)
maskin som skördar och tröskar säd
autokombajnë
(makinë korrëse e shirëse)
tröskar [²trÖs:kar] verb
(tröskar, tröskade, tröskat, tröska)
rensa säd
<A tröskar>
shij drithë