Mobi
+
träning [²trÄ:ni@] subst.
(träning, träningen, träningar)
det att träna
stërvitje
Sammansättningar
  • tränings|passkohë stërvitjeje
  • tränings|värkdhembje nga stërvitja (intensive)
  • löpträningstërvitje në vrapim
arbets|träning [²Ar:be:tsträ:ni@] subst.
(arbets|träning, arbetsträningen)
rehabiliteringsåtgärd inom arbetsmarknadsinstituten
aftësim profesional
färdighet [²fÄ:r+dighe:t] subst.
(färdighet, färdigheten, färdigheter, färdighets|träningen)
förmåga att göra något praktiskt
aftësi
(zotësi, shkathtësi)
Exempel
  • kunskaper och färdigheternjohuri dhe aftësi
Sammansättningar
  • färdighets|träning färdighets|träningenushtrim shkathtësie (në një sport )
hemspråks|träning [²hEm:språ:ksträ:ni@] subst.
(hemspråks|träning, hemspråksträningen)
tidigare benämning för modersmålsstöd som bl a invandrarbarn har rätt att få i förskola
mësim i gjuhës amtare
(ushtrim i gjuhës amtare në institucionet parashkollore)
kondition [kåndi$O:n] subst.
(kondition, konditionen, konditions|träningen)
fysisk och psykisk hälsa, allmäntillstånd
gjendje fizike dhe psikike ("edhe fig.")
(gjendje e përgjithshme shëndetsore, formë fizike)
Exempel
  • vara i god konditionjam në formë të mirë
Sammansättningar
  • konditions|träning konditions|träningenushtrime për të ruajtur formën fizike