Mobi
+
snus|torr [²snU:står:] adj.
(snus|torr, snustorrt, snustorra)
helt torr
tharë (i,e) si kockë ("fig. "mërzitsh/ëm (i), -me (e)"")
(shumë (i,e) tharë)
torr [tår:] adj.
(torr, torrt, torra)
inte våt eller fuktig, utan vätska; (av)torkad; vissnad
tharë (i,e)
(terur (i,e), fishkur (i,e))
Motsatser: våt, fuktig
Exempel
  • torr luftajër i thatë
  • torra blommorlule të thara, lule të fishkura
Uttryck
  • i vått och torrt ("under alla förhållanden")në të mirë e në të keq ("në të gjitha rrethanat")
  • ha sitt på det torra ("i säkerhet")i sigurt se s'ia ha qeni shkopin
  • inte torr bakom öronen ("oerfaren")(i ka) ende buzët me qumësht, ("pa përvojë, pa eksperiencë")
torr [tår:] adj.
(torr, torrt, torra)
(alltför) saklig
thatë (i,e) ("edhe në kuptim negativ "mërzitsh/ëm (i), -me (e), bezdisur (i,e)"")
(terur (i,e), shterur (i,e))
Exempel
  • ett torrt konstaterandenjë konstantim i thatë
torr [tår:] adj.
(torr, torrt, torra)
inte söt
jo (i,e) ëmbël ("për verërat")
Motsatser: söt