Mobi
+
affär [afÄ:r] subst.
(affär, affären, affärer, affärs|gatan)
butik
tregtore, dyqan, shitore
Exempel
  • en billig affärnjë dyqan me çmime të ulëta
  • gå till affärenshkoj në shitore (dyqan)
Sammansättningar
  • tobaksaffärshitore duhani, duhantore
  • affärs|gata affärs|gatanrrugë tregtare
  • affärs|kedjavarg shitoresh
tobak [tO:bak] subst.
(tobak, tobaken, tobaks|affären)
de torkade bladen från växter av släktet Nicotiana som används för rökning
duhan
Sammansättningar
  • tobaks|affär tobaks|affärenduhantore, dyqan cigaresh, qoshk