Mobi
+
artikel [ar+tIk:el] subst.
(artikel, artikeln, artiklar, artikel|serien)
uppsats, reportage (i tidning el. tidskrift)
artikull
Exempel
  • skriva en artikel i tidningenshkruaj një artikull për gazetën
Sammansättningar
  • tidningsartikelartikull gazete
  • artikel|serie artikel|serienseri artikujsh
Extra
tidning [²tI:dni@] subst.
(tidning, tidningen, tidningar, tidnings|reportaget)
regelbundet utkommande skrift med aktuellt innehåll, nyhetsblad
gazetë
Exempel
  • läsa tidningenlexoj gazetën
Sammansättningar
  • veckotidninggazetë javore
  • kvällstidninggazetë e mbrëmjes
  • tidnings|reportage tidnings|reportagetreportazh gazete
  • tidnings|artikelartikull gazete
Extra