Mobi
+
alko|test [²Al:kotes:t] subst.
(alko|test, alkotestet alkotesten, alkotest alkotester, alkotesten alkotesterna)
prov som avgör om t ex en bilförare har druckit alkohol
testi i alkoolit
(kontroll nëse është konsumuar alkool (zakonisht për shoferët))
graviditets|test [²graviditE:tstes:t] subst.
(graviditets|test, graviditetstestet graviditetstesten, graviditetstest graviditetstester, graviditetstesten graviditetstesterna)
test (vanligen urinprov) som ger besked om en kvinna väntar barn, dvs om hon är gravid
provë shtatzënie
(analiza e shtatzënisë, ekzaminim për konstatimin e mbetjes me barrë)
hår|test [²hÅ:r+tes:t] subst.
(hår|test, hårtesten, hårtestar)
knippe strån från huvudets hår
balluke
(tufë flokësh më e gjatë që bie mbi ballë)
test [tes:t] subst.
(test, testet testen, test tester, testen testerna)
samling uppgifter som prövar någons förmåga
provë ("edhe për kontrollin e një veture")
(kontroll)
Exempel
  • göra ett testbëj një provë
Sammansättningar
  • biltestkontroll makine
  • intelligenstestprovë inteligjence
  • konditionstestkontroll (i gjendjes teknike) i automobilit, provë e gjendjes së motorit
test [tes:t] subst.
(test, testen, testar)
hårknippe
tufë
(xhufkë flokësh)