Mobi
+
skol|termin [²skO:ltärmi:n] subst.
(skol|termin, skolterminen, skolterminer)
en av de två delarna av skolåret (augusti-december och januari-juni)
semestër shkollor
(një nga dy gjysmat e vitit shkollor a mësimor (gusht-dhjetor dhe janar-qershor))
termin [tärmI:n] subst.
(termin, terminen, terminer)
halvt läsår i skolan
semestër
(gjysmë e vitit shkollor)
Sammansättningar
  • höstterminsemestër i vjeshtës
termin [tärmI:n] subst.
(termin, terminen, terminer)
tidsperiod för inbetalning (av skatt etc)
afat
Sammansättningar
  • betalningsterminafat i pagesës
termin [tärmI:n] subst.
(termin, terminen, terminer)
finansiellt instrument
afat
((instrument financial))