Mobi
+
andetag [²An:deta:g] subst.
(andetag, andetaget, andetag, andetagen)
indragning av luft i lungorna
frymëmarrje
Exempel
 • dra ett djupt andetag!merr frymë thellë!
Uttryck
 • i samma andetag ("samtidigt")në të njëjtën kohë, njëkohësisht
famn [fam:n] subst.
(famn, famnen, famnar, famntaget)
(öppna) armar och bålens framsida
në krahë
(hopa)
Exempel
 • hålla ett barn i famnenmbaj fëmijën në krahë (hopa)
Sammansättningar
 • famntag famntagetpërqafim
famntag [²fAm:nta:g] subst.
(famntag, famntaget, famntag, famntagen)
omfamning, kram
përqafim
hand|tag [²hAn:dta:g] subst.
(hand|tag, handtaget, handtag, handtagen)
grepp, skaft
vjegë
(dorezë, bisht (i një sendi))
Sammansättningar
 • dörrhandtagdorezë dere
 • spadhandtagbisht lopate
Extra
hand|tag [²hAn:ta:g] subst.
(hand|tag, handtaget, handtag, handtagen)
hjälp
ndihmë ("në ligj. e përdit.")
((i) jap një dorë)
Exempel
 • ge mig ett handtag!ma jep një dorë! më ndihmo! ndihmomë!
liv [li:v] subst.
(liv, livet, liv, liven, livtaget)
midja
mes
(bel)
Exempel
 • hålla någon om livetmbaj dikë për beli
Sammansättningar
 • livtag livtagetkapje për mesi
misstag [²mIs:ta:g] subst.
(misstag, misstaget, misstag, misstagen)
oavsiktligt fel, förbiseende
gabim
((pa qëllim))
Exempel
 • han gjorde det allvarliga misstaget att köra om bilenai bëri gabimin fatal duke parakaluar makinën
 • av misstaggabimisht
paraply [paraplY:] subst.
(paraply, paraplyet, paraplyer, paraply|handtaget)
uppfällbart regnskydd att hålla i handen
ombrellë
(çadër)
Sammansättningar
 • herrparaplyçadër burrash
 • paraply|handtag paraply|handtagetbisht (dorezë e) i çadrës
Extra
själv|upptagen [²$El:vup:ta:gen] adj.
(själv|upptagen, självupptaget, självupptagna)
intresserad bara av sig själv
egocentrist, -e
(egoist, -e, që i intereson vetëm vetja)
spade [²spA:de] subst.
(spade, spaden, spadar, spad|taget)
redskap att gräva med
lopatë ("edhe për vegla të ngjashme")
(bel)
Exempel
 • sätta spaden i jordenfus lopatën në tokë, ngul lopatën në dhe
Sammansättningar
 • spad|tag spad|tagetçarje me lopatë
 • stekspadelopatëz për pjekje
Extra
tag [ta:g] subst.
(tag, taget, tag, tagen)
grepp
kapje ("edhe fig.")
(të kapurit)
Exempel
 • ta ett ordentligt tagbëj një kapje të saktë
 • tuffa taglojë e rëndë
Uttryck
 • få tag i (el. på) ("skaffa, hitta") (en taxi)marr, zë, kap (një taksi)
Sammansättningar
 • handtagdorezë, vegjë
tag [ta:g] subst.
(tag, taget, tag, tagen)
en av flera rytmiskt upprepade rörelser
Användning: mest i sms
hov
(goditje, trokitje, rrahje (zemre))
Sammansättningar
 • simtagstil i notit
 • spadtaghapje tokash të reja
 • andetagfrymëmarrje
tag [ta:g] subst.
(tag, taget, tag, tagen)
stund
çast
(moment, një çikë (kohë))
Exempel
 • du kan väl komma ett litet tag?a mund të vish një çikë (tek unë)?
 • för ett bra tag senkohë më parë
Uttryck
 • en i taget ("åt gången")një nga një, secili veç e veç
tagen [²tA:gen] adj.
(tagen, taget, tagna)
fysiskt el. psykiskt påverkad, utmattad
lënduar (i,e)
(goditur (i,e), (i,e) dërrmuar shpirtërisht e fizikisht)
tar sig till [ta:r+sejtIl:] verb
(tar sig till, tog, tagit, tag, taga, tilltaget)
göra
<A tar sig till med x/att + INF>
bëj, kryej
Exempel
 • jag vet inte vad jag ska ta mig tillnuk e di se çfarë do bëj
Avledningar
 • tilltag tilltagetaventur/ë-a, punë me rrezik
tilltag [²tIl:ta:g] subst.
(tilltag, tilltaget, tilltag, tilltagen)
olämplig eller obetänksam handling, påhitt
rreng
(hile, marifet, shaka pa vend)
vedertagen [²vE:der+ta:gen] adj.
(vedertagen, vedertaget, vedertagna)
allmänt accepterad
pranuar (i,e)
(mirënjohur (i,e), njohur (i,e))
Exempel
 • ett vedertaget faktumnjë fakt i pranuar (i mirënjohur)
övertag [²Ö:ver+ta:g] subst.
(övertag, övertaget)
bättre läge, försprång
epërsi
(përparësi, avantazh)
Exempel
 • hon utnyttjade sitt övertagajo shfrytëzoi epërsinë e vet
övertag [²Ö:ver+ta:g] subst.
(övertag, övertaget)
det att överta
kalim pagese ("veçanërisht "paratë që i paguan qiramarrësit të vjetër nga qiramarrësi i ri, kur ky i fundit merr shtëpinë "zakon. para që ia paguan qiramarrësi i ri qiramarrësit të vjetër")
(të marrët (në pronësi))