Mobi
+
allsvensk [²Al:sven:sk] adj.
(allsvensk, allsvenskt, allsvenska)
som tillhör Allsvenskan
(që i referohet kategorisë së parë në futbollin suedez)
Exempel
  • allsvensk fotbollfutbolli suedez i kategorisë së parë
finlands|svensk [²fIn:landsven:sk] adj.
(finlands|svensk, finlandssvenskt, finlandssvenska)
som avser den svenskspråkiga befolkningen i Finland
(që i referohet popullsisë suedishtfolëse në Finlandë)
svensk [sven:sk] adj.
(svensk, svenskt, svenska)
som avser Sverige eller svenska språket
suedez, -e
Exempel
  • svensk medborgareshtetas i Suedisë, shtetas suedez