Mobi
+
advent [advEn:t] subst.
(advent, advents|kalendern, advents|ljuset, advents|ljusstaken)
de fyra veckorna före jul
kreshmët e vogla
(katër javët para Krishtlindjeve)
Sammansättningar
  • advents|kalender advents|kalendernkalendari i kreshmëve të vogla, i ilustruar me piktura të vogla për secilën ditë deri në Krishtlindje
  • advents|ljus advents|ljusetqiri për ditët e kreshmëve të vogla
  • advents|ljusstake advents|ljusstakenkurorë prej katër qirinjsh, që ndizen katër javë me radhë para krishtlindjeve, duke ndezur nga një qiri për çdo javë me radhë
ljus|stake [²jU:sta:ke] subst.
(ljus|stake, ljusstaken, ljusstakar)
hållare för ljus
shandan
(qirimbajtëse)
Sammansättningar
  • adventsljusstakeshandan i kreshmëve të vogla
Extra
stake [²stA:ke] subst.
(stake, staken, stakar)
lång kraftig käpp
piketë
(hu, shkop, kunj, gëthuq)
stake [²stA:ke] subst.
(stake, staken, stakar)
hållare för stearinljus
shandan
Sammansättningar
  • tennstakeshandan i kallajisur
  • ljusstakeshandan qirinjsh
stake [²stA:ke] subst.
(stake, staken, stakar)
kraft, framåtanda
shtytje ("në ligj. e përdit.")
(nxitje, forcë, fuqi, gjallëri)