Mobi
+
skrift|ställare [²skrIf:tstel:are] subst.
(skrift|ställare, skriftställaren, skriftställare, skriftställarna)
författare (av annat än skönlitteratur)
shkrimtar
(autor)
Exempel
  • hon verkade som journalist och skriftställareajo punonte si gazetare dhe shkrimtare
tanke|ställare [²tA@:kestel:are] subst.
(tanke|ställare, tankeställaren, tankeställare, tankeställarna)
något att fundera på
shkas për të menduar
Exempel
  • få en tankeställarebëj të mendohet, bëj t'i hapen sytë
återställare [²Å:ter+stel:are] subst.
(återställare, återställaren, återställare, återställarna)
lite alkohol som skall lindra baksmälla
vendos ("në ligj e përdit.")
((një) gotë pije sa për të marrë veten)