Mobi
+
skruv|städ [²skrU:vstä:d] subst.
(skruv|städ, skruvstädet, skruvstäd, skruvstäden)
redskap (av metall) som håller fast ett arbetsstycke
morsë
(mengene)
Extra
städ [stä:d] subst.
(städ, städet, städ, städen)
underlag vid smide
kudh/ër-ra
((e kovaçit))