Mobi
+
spurt [spur+t:] subst.
(spurt, spurten, spurter)
sista kraftansträngning (mot slutet av ett lopp)
hov i fundit
(shkëputje e fundit (kur rritet shpejtësia në fund të një gare vrapimi), sprint)