Mobi
+
sprutar [²sprU:tar] verb
(sprutar, sprutade, sprutat, spruta)
fara ut i strålar
<x sprutar>
vërshoj
(dal (me forcë); vërshon, del)
Exempel
  • vattnet sprutade ur röretuji vërshoi jashtë nga tubi
sprutar [²sprU:tar] verb
(sprutar, sprutade, sprutat, spruta)
få en vätska att fara ut i strålar
<A sprutar x>
spërkas
(stërpik, injektoj)
Exempel
  • spruta gift över banvallarnaspërkas me helm trasenë e hekurudhës
  • medicinen sprutas in direkt i blodetmedikamenti injektohet direkt në gjak