Mobi
+
sprit|rättigheter [²sprI:tret:ighe:ter] subst.
(sprit|rättigheter)
tillstånd för restaurang att servera sprit
Användning: plural
leje për pije alkoolike
(leje për një restorant që të shërbejë pije alkoolike)