Mobi
+
spretig [²sprE:tig] adj.
(spretig, spretigt, spretiga)
som sticker ut
shpërndarë (i,e)
(hapërdarë (i,e))
Exempel
  • en spretig buskenjë shkurre e hapërdarë