Mobi
+
spretar [²sprE:tar] verb
(spretar, spretade, spretat, spreta)
sticka ut åt olika håll
<x spretar>
përhapet
(shtrihet)
Exempel
  • din handstil spretar åt alla hållshkrimi yt është përhapur nga të gjitha anët