Mobi
+
språng|marsch [²sprÅ@:mar:$] subst.
(språng|marsch, språngmarschen, språngmarscher)
förflyttning med språng
vrapim
(vrap)