Mobi
+
språklig [²sprÅ:klig] adj.
(språklig, språkligt, språkliga)
som har att göra med språket
gjuhësor, -e
(që ka të bëjë me gjuhën)
Exempel
  • språklig träningushtrim gjuhësor