Mobi
+
språk [språ:k] subst.
(språk, språket, språk, språken, språk|kunskapen)
(människans) sätt att meddela sig (genom tal och skrift)
gjuhë ("edhe me domethënie më të gjerë")
(mënyrë të shprehuri)
Exempel
  • främmande språkgjuhë e huaj
  • siffrorna talade sitt tydliga språkshifrat flisnin me gjuhën e tyre të qartë
Sammansättningar
  • bildspråkgjuhë metaforike (e figurshme), metaforë
  • fackspråkgjuhë teknike, terminologji profesionale
  • maktspråkgjuhë e forcës
  • språk|kunskap språk|kunskapennjohuri gjuhësore, njohje e gjuhës
  • språk|brukpërdorimi i gjuhës