Mobi
+
spotlight [spÅt:laj:t] subst.
(spotlight, spotlighten, spotlighter)
ett slags liten strålkastare
projektor i vogël ("ang.")