Mobi
+
sport|lov [²spÅr+t:lå:v] subst.
(sport|lov, sportlovet)
veckolång skolledighet i februari el. mars
pushimet sportive
(një javë pushime nga shkolla në shkurt ose mars)