Mobi
+
sport|fiskare [²spÅr+t:fis:kare] subst.
(sport|fiskare, sportfiskaren, sportfiskare, sportfiskarna)
person som fiskar för nöjes skull
peshkatar amator
Motsatser: yrkesfiskare