Mobi
+
spontan [spåntA:n] adj.
(spontan, spontant, spontana, spontaniteten)
oöverlagd, impulsiv
spontan, -e
(vetvetish/ëm (i), -me (e), natyrsh/ëm (i), -me (e))
Exempel
  • en spontan reaktionnjë reagim spontan
Avledningar
  • spontanitet spontanitetenspontanitet-i
spontan [spåntA:n] adj.
(spontan, spontant, spontana)
som uppkommer av sig själv
vetëdish/ëm (i), -me (e)
(spontan, -e, pavullnetsh/ëm (i), -me (e))
Exempel
  • en spontan strejknjë grevë spontane