Mobi
+
spoling [²spO:li@] subst.
(spoling, spolingen, spolingar)
ouppfostrad ung man
djalosh i paedukuar ("në ligj. e përdit.")
(çunak i pasjellshëm)