Mobi
+
splittrar [²splIt:rar] verb
(splittrar, splittrade, splittrat, splittra, splittringen)
slå i små stycken
<A splittrar x>
thërmoj, thyej ("fig. "ndaj, veçoj"; për njerëz edhe si folje vetvetore "bëj shumë gjëra në të njëjtën kohë"")
(cifloj, copëtoj, shpërndaj, çaj)
Exempel
  • familjen splittrades i krigetfamilja u nda (shpërnda) gjatë luftës
  • känna sig splittradndihem i veçuar
Avledningar
  • splittring splittringenndarje, ciflim, copëtim, çarje, shpërndarje