Mobi
+
spjälkar [²spjÄl:kar] verb
(spjälkar, spjälkade, spjälkat, spjälka)
fixera bruten kroppsdel
<A spjälkar x>
lidh me gëzhdallë
(vë në shinë (gjymtyrën e thyer))
Exempel
  • benet spjälkades nödtorftigt med en käppnjë shkop u përdor si mjet i rastit për të lidhur këmbën e thyer