Mobi
+
spira [²spI:ra] subst.
(spira, spiran, spiror)
smal rund stav
tra ("zakonisht për një nga simbolet e pushtetit "skeptër"")
(arkitra, shtyllë)