Mobi
+
spirar [²spI:rar] verb
(spirar, spirade, spirat, spira)
växa fram ur jorden
<x spirar>
mugullon ("edhe fig. për diçka që fillon të zhvillohet")
(mbin, bulëzon)
Exempel
  • spirande kärlekdashuri që sapo ka filluar, fillim dashurie