Mobi
+
spioneri [spionerI:] subst.
(spioneri, spioneriet)
insamling av hemliga uppgifter som därefter lämnas till främmande makt
spiunim
(spiunazh)