Mobi
+
spill [spil:] subst.
(spill, spillet)
något som är spillt
humbje
(dëm, rrjedhje, firo)
Sammansättningar
  • oljespillnaftë e shkuar kot, naftë e derdhur