Mobi
+
spetsar [²spEt:sar] verb
(spetsar, spetsade, spetsat, spetsa)
göra spetsig
<A spetsar x>
mpreh
(bëj me majë)
Exempel
  • spetsa en pålebëj një shkop me majë, mpreh një shkop
spetsar [²spEt:sar] verb
(spetsar, spetsade, spetsat, spetsa)
genomborra
<A spetsar x>
shpoj, çaj
(tejshpoj)
Exempel
  • han spetsade ett stort köttstycke med gaffelnai shpoj një copë të madhe mishi me pirun
spetsar [²spEt:sar] verb
(spetsar, spetsade, spetsat, spetsa)
hälla sprit i kaffe
<A spetsar x>
hedh pije alkoolike në kafe
Exempel
  • kaffet var spetsat med brännvinnë kafe u hodh raki
tillspetsad [²tIl:spet:sad] adj.
(tillspetsad, tillspetsat, tillspetsade)
provokativ och förenklad
provokues, -e ("për dëshmi (deklaratë)")
(mprehtë (i,e), therës, -e, sarkastik, -e)