Mobi
+
spetig [²spE:tig] adj.
(spetig, spetigt, spetiga)
mager
thatanik, -e ("për njerëz")
(thatuq, -e, hollë (i,e), dobët (i,e))