Mobi
+
spetälska [²spE:tel:ska] subst.
(spetälska, spetälskan)
kronisk infektionssjukdom med stora hudförändringar och svåra kroppsdeformationer
leb/ër-ra
(gërbul/ë-a, sëmundje e rëndë ngjitëse)