Mobi
+
spel|man [²spE:lman:] subst. jämför spelar 2
(spel|man, spelmannen, spelmän, spelmännen)
person som spelar folkmusik (på fiol)
intrumentist popullor