Mobi
+
spelar [²spE:lar] verb visa film
(spelar, spelade, spelat, spela)
ägna sig åt spel
<A spelar x>
luaj ("fig. "vë në skenë"; në kuptim më të gjerë edhe "bëj sikur, hiqem, pretendoj"")
Exempel
  • spela schackluaj shah
  • spela tennisluaj tenis
  • spela teaterluaj teatër, vë në skenë një pjesë teatrale
  • spela Hamletluaj Hamletin
  • spela oskyldigluaj të pafajshmin, bëj si i pafajshëm, hiqem si i pafajshëm
Uttryck
  • det spelar ingen roll ("har ingen betydelse")s'ka gjë, s'prish punë, s'ka rëndësi
spelar [²spE:lar] verb visa film
(spelar, spelade, spelat, spela)
framföra musik (på)
<A spelar ((på) x)>
luaj
(interpretoj, i bie (një instrumenti))
Exempel
  • spela fioli bie violinës
  • spela i orkesterluaj në orkestër, interpretoj në orkestër
  • spela och sjungai bie një vegle muzikore dhe këndoj
spelar av [spe:larA:v] verb
(spelar av, spelade, spelat, spela)
kopiera en inspelning
kopjoj
(riregjistroj (një emision radiofonik, etj.))
spelar in [spe:larIn:] verb
(spelar in, spelade, spelat, spela)
överföra till band el. skiva etc
<A spelar in x>
incizoj
(regjistroj (në shirit ose disk))
Exempel
  • spela in en filmincizoj një film
stor|spelar [²stO:r+spe:lar] verb
(stor|spelar, storspelade, storspelat, storspela)
spela mycket bra
<A/x stor|spelar>
luaj shkëlqyeshëm