Mobi
+
spekulerar [spekulE:rar] verb
(spekulerar, spekulerade, spekulerat, spekulera)
fundera (kring ett svårt problem)
<A spekulerar (över x)>
hamendësoj
(reflektoj)
Exempel
  • spekulera över framtidenreflektoj, shqyrtoj e paragjykoj për të ardhmen
spekulerar [spekulE:rar] verb jämför spekulation 2
(spekulerar, spekulerade, spekulerat, spekulera)
köpa på spekulation; fundera på att köpa
<A spekulerar (i x); A spekulerar på x>
spekuloj
(mashtroj, bëj dallavere)