Mobi
+
spektrum [²spEk:trum] subst.
(spektrum, spektrumet spektrum, spektrer spektra, spektrerna spektra)
ljusets färgskala
spektër ("edhe fig. për të shprehur vlera të madhësive të ndryshme")
(brez ngjyrash)